Thiết bị Servo Mitsubishi - MinhQuangtech

Thiết bị Servo Mitsubishi - MinhQuangtech cung cấp servo motor mitsubishi, chất lượng, giá cạnh tranh, hàng sẵn, bảo hành 12 tháng, hỗ trợ 24/7, tư vấn miễn phí.

Thiết bị Servo Mitsubishi 

Giới thiệu về Servo Mitsubishi

Mitsubishi Electric Corporation là một một công ty sản xuất thiết bị điện tử chất lượng Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản.  Mitsubishi Electric sản xuất thiết bị điện tử. Công ty được thành lập vào năm 1921, chuyên cung cấp và phân phối & sản phẩm servo motor.

Bảng Danh Sách Servo Motor Mitsubishi - MinhQuangTech cung cấp

Mã sản phẩm Mã sản phẩm Mã sản phẩm Mã sản phẩm
AJ65SBTB1B-16TE1-U-H AJ65VBTCF1-32DT1 SW1DND-BC-EZ FX3S-14MT/ES
AJ65SBTB1-32TE1-U-HW AJ65SBTC1-32D SW1DND-DW-EZ FX3S-20MT/ES
AJ65SBTB1-32DTE1-U-H AJ65SBTC1-32T SW1DND-DWP-EZ FX3S-30MT/ES
Q80BD-J71LP21G AJ65SBTC1-32D1 SW1DND-DWR-EZ FX3S-10MT/ESS
Q81BD-J71LP21-25 AJ65SBTC1-32DT1 SW1DND-DWLT-EZ FX3S-14MT/ESS
Q80BD-J71BR11 AJ65SBTC1-32DT SW1DND-DWT-EZ FX3S-20MT/ESS
Q80BD-J71LP21-25 AJ65SBTCM1P-16T SW1DND-DWCLR-EZ FX3S-30MT/ESS
Q80BD-J71LP21S-25 AJ65SBTB1-16DT2 SW1DND-MWR-EZT300 FX3S-30MR/ES-2AD
Q80BD-J71GP21-SX AJ65SBTB1-32DT2 SW1DND-MWR-EZT500 FX3S-30MT/ES-2AD
Q80BD-J71GP21S-SX AJ65SBTCF1-32D SW1DND-MWR-EZT1500 FX3S-30MT/ESS2AD
Q81BD-J71GF11-T2 AJ65SBTCF1-32T SW1DND-MWR-EZT5K FX3S-10MR/DS
Q81BD-J71GF11-T2-H1 AJ65SBTB32-16DT2 SW1DND-MWR-EZT15K FX3S-14MR/DS
Q81BD-J71GF11-T2-H2 AJ65SBTB2-8T1 SW1DND-MWR-EZT128K FX3S-20MR/DS
Q81BD-J71GP21-SX A6CON-L5P SW1DND-WHSV-EZ FX3S-30MR/DS
Q81BD-J71GP21S-SX A6CON-LJ5P SW1DND-WHCL-EZK FX3S-10MT/DS
Q80BD-J71GF11-T2 A6CON-PW5P SW1DND-WHSVR-EZ FX3S-14MT/DS
A6BAT A6CON-PWJ5P SW1DND-WHCLR-EZK FX3S-20MT/DS
A8BAT A6CON-P214 SW1DND-BWLT-EZ FX3S-30MT/DS
Q1MEM-64S A6CON-P220 SW1DND-RWLT-EZ FX3S-10MT/DSS
Q1MEM-128S A6CON-P514 SW2DND-MCAOLRT-EZT250K FX3S-14MT/DSS
Q1MEM-256S A6CON-P520 SW2DND-IQWK-J FX3S-20MT/DSS
Q1MEM-512S A6CON-TR11N SW2DND-IQWK-E FX3S-30MT/DSS
Q1MEM-1MS A6CVR-8 SW1DND-GXW3-J FX3S-CNV-ADP
Q1MEM-2MS A6CVR-16 SW1DND-GXW3-E FX3S-5DM
Q1MEM-64SE A6CVR-32 SW2DND-IQWK-EA FX-1PG-B
Q1MEM-128SE A6CON-PW5P-SOD SW1DNC-GXW2-EA FX-EEPROM-4
Q1MEM-256SE AJ65SBTB2N-8A SW1DND-GXW3-EA FX-EEPROM-8
Q1MEM-512SE AJ65SBTB2N-16A SW1DND-RCCPU-J FX-RTC
Q1MEM-1MSE AJ65SBTB2N-8S SW1DND-RCCPU-E FX-10DU
A61RP AJ65SBTB2N-16S A6RCON-R75 FX-32BET
AC05TB AJ65SBTB2N-8R SW1DNC-GXW2-J FX-10DU-E
AC10TB AJ65SBTB2N-16R SW1DNC-GXW2-E FX-16E-TB
AC20TB AJ65SBTB1-32DT1 SW1DNC-IQWK-J FX-16EYR-TB
AC30TB AJ65SBTB3-8D SW1DNC-IQWK-E FX-16EYS-TB
AC50TB AJ65BT-64AD SW1DND-CWWLQ24-E FX-16EYT-TB
AC05TB-E AJ65BT-64DAI SW1DND-CWWLQ24-EZ FX-10DU-E-100
AC10TB-E AJ65BT-64DAV SW1DND-CWWLQ24-EVZ FX0N-65EC
AC20TB-E AJ65BT-68TD SW1DND-CWWLQ12-EVZ FX-20P-SET0
AC30TB-E AJ65BT-64RD3 SW1DND-CWWR-E FX-16EX-A1-TB
AC50TB-E AJ65BT-64RD4 SW1DND-CWWR-EZ FX-32E-TB
AC06TE AJ65SBT-RPG SW1DND-CWWR-EVZ FX-16EYRESTBUL
AC10TE AJ65SBT-RPS SW1DND-CWSIMR-EZ FX-16EYSESTBUL
AC30TE AJ65BT-D75P2-S3 SW1DNC-CWSIMSAR-E FX-16EYTESSTBUL
AC50TE AJ65VBTCU-68ADVN SW8D5C-GPPLLT-E FX-16EYTESTBUL
AC100TE AJ65VBTCU-68ADIN SW0D5C-AD75P-E FX-16E-TB/UL
AC80TB AJ65VBTCU-68DAVN SW8D5C-GPPW-E FX-32E-TB/UL
AC100TB AJ65MBT-624ADA-HAM SW4D5C-QSET-E FX-16EX-A1-TB/UL
A1SC50B AJ65BT-D62 SW7D5C-LLT-E FX-KISO-TEXT
A1SD75-C01H AJ65BT-D62D SW7D5C-PROFID-E FX-STL-TEXT

Xem Thêm Danh Sách.

Để biết thêm thông tin sản phẩm, kỹ thuật, tình trạng hàng sẵn hãy liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi:
Hotline: 0965.452.943  - Email: info@minhquangtech.com

Sản Phẩm Liên Quan
0965.452.943