Phần Mềm Lập Trình PLC Omron, Mitsubishi, Kyence, Panasonic

Phần mềm lập trình PLC


MinhQuang xin gửi đến Quý Khách hàng các phần mềm lập trình PLC dành cho các thiết bị PLC Omron, Mitsubishi, Kyence, Panasonic.

1.Syswin3.4 (full) - Lập trình PLC Omron

2.GX Develop version 8.0 - Lập trình PLC Mitsubishi (họ A , Q và FX (1s 1n 2n)

3.LBK KZ 1.5 - Lập trình plc KZ hãng Kyence , bản tiếng anh 

4.FPWin Gr2.7 - Lập trình PLC Panasonic 


Bài viết liên quan

0965.452.943